Warzywa funkcjonalne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

  • Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

  • Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

  • Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

  • Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  • Konkurs: Szybka ścieżka

Tytuł projektu: Innowacyjne warzywa funkcjonalne jako odpowiedź na wymagania stawiane przez branżę FMCG w perspektywie rosnących potrzeb dzisiejszego konsumenta 4.0.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci warzyw wzbogaconych o składniki funkcjonalne poddane procesom termicznym celem umożliwienia ich komercjalizacji w formie produktów gotowych do spożycia.

Wartość
projektu:

3 066 178,61 PLN

Wkład Funduszy
Europejskich:

1 226 471,44 PLN

Okres realizacji
projektu:

01.10.2020 - 31.06.2023

Planowane efekty

Planowanym efektem jest stworzenie innowacji produktowej, która będzie stanowiła rozszerzenie dotychczasowej oferty oferowanej przez spółkę gamy produktów. Rezultat realizacji Projektu koresponduje bezpośrednio z identyfikowanymi na rynku potrzebami dotyczącymi wprowadzenia do oferty produktowej wyrobów wpisujących się w trend świadomego konsumenta 4.0. poprzez zaoferowanie wyrobu odznaczającego się zwiększoną zawartością składników odżywczych możliwego do szybkiego przygotowania w posiłku poprzez jego wstępne przetworzenie termiczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020