#kwaśni BIOhaterowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Promocja kapusty białej i Bio kapusty kiszonej oraz Bio ogórków kiszonych i ogórków z certyfikatem Rolnictwo Ekologiczne”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym." Objętego PROW 2014-2020.