BIOhaterowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Promocja Bio kapusty kiszonej i kapusty białej, Bio ogórków kiszonych i ogórków, Ekologicznego buraka gotowanego i buraka ćwikłowego, Ekologicznej kukurydzy gotowanej i kukurydzy ekologicznej z certyfikatem Rolnictwo Ekologiczne”

 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2

„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020.